Säkerhetsstaket

Grindar

Kampanjer

Produktbilder

Begär offert

Kontakt

Trästaket

Octowood trästaket

OctoWood stolpar från svensk kvalitetsfura, ett unikt, naturligt och förnyelsebart material. Livscykelanalyser av olika alternativa stolpmaterial utförda på uppdrag av Vägverket visar att stolpar av trä har tydliga fördelar framför andra material. Såväl betong som stål får vika sig för den naturliga råvaran trä.

Transporter sker i möjligaste mån med järnväg som ger en mycket liten miljöpåverkan.
Octostolpen producerad ur senvuxen norrländsk fura, passar utmärkt till bland annat stängsling, trädstöd, viltstängsel och hagar. Den unika åttkantiga formen ger enkel hantering och bra anläggningsyta.

Octostolpen finns i dimensioner från 60mm till 140mm med längder från 1500 mm upp till 4500 mm. Träråvaran är certifierad enligt NTR och PEFC, behandlad med träskydd för 20 års garanti.